ASTD

ASTD (Association of Sport and Technical Divers) powstało w 2012 r. Organizacja nie powstała jednego dnia lecz był to długotrwały proces kiedy to dojrzewała idea utworzenia organizacji, której dewizą będzie szkolenie i rozwój nurkowania oraz elastyczność w propagowaniu nowych trendów. Założycielami organizacji ASTD jest trójka przyjaciół działających w świecie nurkowym, od wczesnej młodości - już ponad 30 lat. W tym czasie wyszkolonych zostało wielu trenerów, instruktorów i płetwonurków.
Korzystając z wcześniejszych doświadczeń w CMAS, Prezydium Związku nurków Moraw i Śląska, w komisji i podkomisji d/s medycznych nurkowania technicznego, a także w zarządzie IANTD na Europę Środkową postanowiono rozpocząć własną organizację szkoleń.
Tworząc nową organizację priorytetem było wykorzystanie wieloletniego doświadczenia założycieli w poprzednich organizacjach. W założeniach projekt od początku miał na celu zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla nauczania nurkowania z naciskiem na bezpieczeństwo, terminowość i wysoki poziom kształcenia płetwonurków.
Bazując na bogatym doświadczeniu stworzone zostały własne materiały szkoleniowe. Twórcy ASTD są autorami wielu książek, podręczników nurkowania, procedur szkoleniowych i tłumaczeń, a także branżowych artykułów w magazynach nurkowych. Dzięki pracy w zarządach poprzednich organizacji nurkowych udało się nie tylko skutecznie wpłynąć na trendy w szkoleniach nurkowych, ale także przełamać niektóre nurkowe ograniczenia.

W 2017 roku za sprawą naszego przyjaciela, doświadczonego nurka technicznego i instruktora Adama Pawlika uruchomiona została polska filia organizacji. Niestety już jesienią 2018 r. świat nurkowy obiegła straszna wiadomość o tragicznym wypadku Adama podczas nurkowania we włoskim jeziorze Garda. Będziemy Adaś kontynuowali Twoje dzieło!


Struktura organizacyjna
Najwyższym organem w strukturze organizacyjnej jest Komisja Szkolenia zajmująca się szkoleniem Course Directorów. Komisja Szkolenia tworzy standardy i wytyczne szkolenia oraz wprowadza aktualizacje zgodne z najnowszymi standardami na świecie. Stale podnosząc własne kwalifikacje członkowie Komisji Szkolenia regularnie prowadzą zajęcia dla kolegów instruktorów i trenerów, którzy nauczają zgodnie z systemem szkolenia ASTD w zakresie ich uprawnień instruktorskich. Komisja Szkolenia przyznaje instruktorom aktywny status obowiązujący każdorazowo na okres jednego roku.

Script logo