Kursy nurkowania

 • Podręczniki ASTD

  Podręczniki ASTD

 • program sportowy

  program sportowy

 • program techniczny

  program techniczny

 • program ccr

  program ccr

 • program instruktorski

  program instruktorski

Wszystkie szkolenia naszej organizacji spełniają wymagania międzynarodowych standardów ISO, a w wielu przypadkach poprzeczka wymogów ASTD została podniesiona w stosunku do norm określających wyłącznie  minimalne wymagania:

ISO 24801-1:2014 określa kompetencje wymagane od płetwonurka w celu uzyskania kwalifikacji płetwonurka od organizacji szkoleniowej, potwierdzającej, że osiągnął lub przekroczył poziom 1 płetwonurka („Nurek nadzorowany”) oraz określa kryteria oceny dla tych kompetencji.

ISO 24801-2:2014 określa kompetencje wymagane od płetwonurka w celu uzyskania kwalifikacji płetwonurka od organizacji szkoleniowej, potwierdzającej, że osiągnął lub przekroczył poziom 2 płetwonurka („nurek autonomiczny”) oraz określa kryteria oceny dla tych kompetencji.

ISO 24801-3:2014 określa kompetencje wymagane od płetwonurka w celu uzyskania kwalifikacji płetwonurka od organizacji szkoleniowej, potwierdzającej, że osiągnął lub przekroczył poziom 3 płetwonurka („lider nurkowania”) oraz określa kryteria oceny dla tych kompetencji.

ISO 24802-1:2014 określa kompetencje wymagane od instruktora płetwonurkowania w celu uzyskania kwalifikacji instruktora płetwonurkowania od organizacji szkoleniowej, potwierdzającej, że osiągnął lub przekroczył poziom 1 instruktora płetwonurkowania oraz określa kryteria oceny tych kompetencji.

ISO 24802-2:2014 określa kompetencje wymagane od instruktora płetwonurkowania, aby uzyskać od organizacji szkoleniowej kwalifikacje instruktora płetwonurkowania, potwierdzające, że osiągnął lub przekroczył poziom 2 instruktora płetwonurkowania oraz określa kryteria oceny tych kompetencji.

W 2024 r.  ASTD otrzymało akredytację HOLLIS Rebreathers LLC na szkolenia w zakresie nurkowań z użyciem rebreatherów HOLLIS Prism 2, a instruktorem prowadzącym szkolenia na tych urządzeniach jest Instruktor Techniczny Jacek Strejczyk.

 

PROGRAM SPORTOWY (rekreacyjny)
ASTD OWD - kurs podstawowy do 20 m.
ASTD OWD JUNIOR - minimalny wiek 12 lat.
ASTD AOWD - kurs zaawansowany do 30 m.
ASTD EXPERIENCED - 40 m + dekompresja na powietrzu.
ASTD RESCUE - ratownik nurkowy.
ASTD DIVEMASTER - pierwszy stopień zawodowy.

SPECJALIZACJE PROGRAMU SPORTOWEGO
ASTD WRECK DIVER - nurek wrakowy.
ASTD NITROX DIVER - specjalizacja nitroksowa.
ASTD ICE DIVER - specjalizacja podlodowa.
ASTD DRY SUIT - suchy skafander.
ASTD CAVERN DIVER - nurek kawernowy.
ASTD SIDEMOUNT - montowanie boczne butli.
ASTD DPV BASIC - nurkowanie ze skuterem.

PROGRAM TECHNICZNY:
ADVANCED NITROX DIVER (40 m)
ASTD TECHNICAL NITROX DIVER (40 m).
ASTD NORMOXiC TRIMIX DIVER (66 m)
ASTD TRIMIX DIVER (110 m).
ASTD TECHNICAL WRECK DIVER.
ASTD TECHNICAL CAVE/MINE DIVER.
ASTD TECHNICAL SIDEMOUNT DIVER.
ASTD TRIMIX BLENDER.
ASTD DPV CAVE.

PROGRAM CCR:
ASTD REBREATHER TECHNICAL DIVER (40 m).
ASTD REBREATHER NORMOXIC TRIMIX DIVER (66 m).
ASTD REBREATHER TRIMIX DIVER (110 m).

PROGRAM INSTRUKTORSKI:
ASTD SPORT DIVER INSTRUCTOR.
ASTD TECHNICAL DIVER INSTRUCTOR.
ASTD TECHNICAL CAVE/MINE INSTRUCTOR.
ASTD TECHNICAL WRECK INSTRUCTOR.
ASTD TRIMIX BLENDER INSTRUCTOR.
ASTD NORMOXIC TRIMIX INSTRUCTOR.
ASTD TRIMIX INSTRUCTOR.
ASTD REBREATHER TECHNICAL INSTRUCTOR.
ASTD REBREATHER NORMOXIC TRIMIX INSTRUCTOR.
ASTD REBREATHER TRIMIX INSTRUCTOR.

Script logo